Welkom

Centramanagement Laarbeek (CML) is een van de organisaties binnen het Ondernemersfonds Laarbeek (OFL). De andere onderdelen zijn de Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) en de  Stichting Buitengebied Laarbeek (SBL).

Het doel van onze stichting is het versterken van de economische positie van de centra van de woonkernen in Laarbeek op het gebied van (detail)handel, horeca, toerisme en andere publieksgerichte voorzieningen door kwaliteitsverbetering en duurzaam beheer.

Deze doelstelling is onlosmakelijk verbonden aan het optimaliseren van de leefbaarheid in de centra voor de bewoners van de Laarbeekse kernen.

CML tracht haar doel te bereiken door:

Het maken van winst is geen doelstelling van de stichting.

Heuvelplein, Beek en Donk
Heuvel, Lieshout
Piet van Thielplein, Beek en Donk