Projecten

Aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten van een door meerdere partijen te organiseren evenement dienen te worden ingediend via de website van het Ondernemersfonds Laarbeek. Daar kunt u ook lezen aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen.

Een overzicht van lopende projecten (voor zover deze openbaar gemaakt mogen worden) of het laatste nieuws treft u aan op de pagina ‘In de steigers’.

Projecten die naast de inzet van de kernvertegenwoordiger (of in het verleden de centramanager) ook financieel zijn/worden ondersteund:

2020

 

2019


2018


2017